Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu sakarā ar cietušā iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.