Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, astoņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, septiņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē divās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Trīs lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      22.novembrī Krimināllietu departaments pieņēmis lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā, kurā par vēlētāju balsu pirkšanu Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā apsūdzēts Artūrs Ornicāns. Lieta kasācijas instancē nonāca ar prokurora kasācijas protestu un apsūdzētā kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT Krimināllietu departamenta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2014.gada 8.oktobra spriedums, ar kuru A.Ornicāns atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 90.panta (likuma redakcijā līdz 01.04.2013.)par to, ka viņš apzināti kavēja brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu. A.Ornicāns sodīts ar naudas sodu trīs minimālo mēnešalgu apmērā, jeb 960 euro. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 

2)      22.novembrī Krimināllietu departaments, izskatot divu apsūdzēto un viena apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzības krimināllietā par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā 2008.gadā, pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 23.aprīļa spriedums, ar kuru viens apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, bet divi citi lietā apsūdzētie – ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv