Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 8.aprīlī izskatīja prasītāja pārstāvja apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājam piedzīta Ls 4000 morālā kaitējuma kompensācija saistībā ar savulaik celtu apsūdzību pastnieces slepkavībā, kurā prasītājs vēlāk ar tiesas spriedumu pilnībā attaisnots. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu pasludinās 11.aprīlī plkst. 9.30.

Prasītājs ar prasību tiesā vērsās pēc tam, kad tika attaisnots viņam celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 117.panta 6. un 10.punkta par pastnieces slepkavību, kas tika izdarīta Ludzas rajona Brigu pagastā 2005.gada jūlijā. Otrs krimināllietā apsūdzētais ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem.

Izskatījusi civilprasību, pirmās instances tiesa atzinusi, ka nevar būt šaubu par to, ka saukšana pie kriminālatbildības un nepamatotas apsūdzības uzrādīšana smaga nozieguma izdarīšanā personai sagādā morālas ciešanas un pazemojumu. Pirmās instances tiesa spriedumā atzinusi, ka prasītājam ir nodarīts smags morālais kaitējums – morālas ciešanas, kurām ir arī smagas un paliekošas sekas – veselības problēmas. Rīgas apgabaltiesa prasību apmierināja daļēji un par labu prasītājam no Latvijas valsts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas personā piedzina Ls 4000 morālā kaitējuma atlīdzību.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv