Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 30.oktobrī nolēma nodod izskatīšanai paplašinātā tiesas sastāvā prasītājas kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu smagu traumu, kā rezultātā prasītāja kļuvusi par 2.grupas invalīdi. Lieta nolikta izskatīšanai rakstveida procesā. Lietas izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts.

Prasītāja ar prasību tiesā vērsās 2008.gada novembrī. Prasībā noradīts, ka 2006.gada 18.martā prasītāja braukusi ar SIA „Rīgas satiksme” reisu autobusā Nr.53 „Zolitūde – Katedrāle”, kad autobusa vadītāja straujas bremzēšanas un inerces rezultātā kritusi un atsitusies pret autobusa vadītāja kabīnes sienu. No negadījuma vietas prasītāja nogādāta Rīgas 1.slimnīcā, kur pēc apskates konstatēta smaga mugurkaula trauma, kas prasījusi ilgstošu ārstēšanu un operāciju. Traumas rezultātā prasītāja kļuvusi par 2.grupas invalīdi. Prasītājas ieskatā situācija, kurā prasītāja divu minūšu laikā pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportā un rezultātā kļuvusi par invalīdi, ir bijis smags morāls pārdzīvojums ne tikai viņai, bet arī viņas ģimenei. Atbildētāja, būdama pasažieru pārvadātāja, nav nodrošinājusi drošu braucienu savā transportlīdzeklī. Prasītāja lūdz piedzīt no atbildētāja atlīdzību par viņai nodarīto sakropļojumu, morālo kaitējumu, kā arī atrauto peļņu sakarā ar zaudētajām darba spējām.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 5.decembrī prasību apmierināja daļēji un no SIA "Rīgas satiksme" par labu prasītājai piedzina Ls 5000 par sakropļojumu un Ls 3000 par morālām un garīgām ciešanām.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv