Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 28.augustā apstiprināja izlīgumu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spilva” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Milda KM”. Līdz ar lēmuma pieņemšanu par izlīguma apspirināšanu, tiesa izbeidza tiesvedību lietā.  

Prasītāja - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spilva” ar prasību pret SIA „Milda KM” tiesā vērsās, lūdzot pārtraukt un aizliegt negodīgu konkurenci un prettiesisku preču zīmei sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu, izņemt no tirdzniecības pārkāpuma preces „Ķīnas saldskābā mērce” un „Asā Ķīnas saldskābā” par pārkāpējas līdzekļiem, aizliegt izmantot vārdu „Ķīnas” tomātu un garšvielu mērču marķēšanā, aizliegt produktu noformēšanā izmantot sarkanu vāciņu ar baltiem burtiem.

Produktu „Ķīnas saldskābā mērce ar ananāsiem” SIA „Spilva” ražo kopš 1999.gada augusta. Produktu „Ķīnas saldskābā mērce ar ananāsiem” patērētājs atpazīst ne tikai pēc etiķetes, bet arī pēc kopējā produkta noformējuma un pēc tā nosaukuma „Ķīnas”. Prasītāja uzskata, ka tai ir izņēmuma tiesības arī uz vārdisko apzīmējumu „Ķīnas”, kas, lai arī nav atsevišķi reģistrēts, bet ir plaši pazīstamās zīmes būtiska daļa, jo ir ilgstoši lietots, lai apzīmētu SIA „Spilva” ražoto saldskābo mērci ar ananāsiem. Atbildētāja 2011.gada pirmajā pusē ir uzsākusi identiska produkta, proti, „Ķīnas saldskābā mērce” un „Asā Ķīnas saldskābā” ražošanu un tirdzniecību.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 19.aprīlī SIA „Spilva” prasību noraidīja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv