Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.novembrī, izskatot divu apsūdzēto un viena apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzības krimināllietā par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā, pieņēma lēmumu atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietā stājas spēkā AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 23.aprīļa spriedums. Kasācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Krimināllietā apsūdzība celta trim personām par marihuānas audzēšanu Talsu novada Laucienes pagastā 2008.gadā. Saskaņā ar apsūdzību, apsūdzētais Ingvars Neretnieks nodrošināja telpas Talsu rajonā, Laucienas pagastā, bet Andris Melnalksnis un Aigars Ozols aprīkoja tās, uzstādot speciālās ierīces, stalažas un plauktus. I.Neretnieks no nenoskaidrota avota uzzināja sevišķi bīstamas narkotiskas vielas kanabisa (marihuānas) audzēšanas procesu, iegādājās šī auga stādus un kopā ar A.Melnalksni un A.Ozolu iestādīja tos speciālos plauktos un no tiem izaudzēja aizliegtas, sevišķi bīstamas narkotiskas vielas - kanabisu (nežāvētu marihuānu) saturošus augus vidējā garumā no 30 līdz 45 cm un kopējā platībā ne mazāk kā 145 m2. Savāktā neatļautā raža bija ne mazāk kā 150630,84 g nežāvēta kanabiss (marihuānas). Turklāt no iepriekš agrāk izaudzētiem augiem līdz 2008.gada septembrim, I.Neretnieks, A.Melnalksnis un A.Ozols neatļauti savāca, izžāvēja, un tādejādi neatļauti izgatavoja ne mazāk kā 21958,3445 g izžāvētu augu valsts izcelsmes masu, kas ir kanabiss (marihuāna), no kuras savukārt neatļauti izgatavoja 1,4158 g un 1,4670 g tabakas un kanabiss (marihuānas) maisījumus dažādās proporcijās tos sajaucot, kā arī 5290 g izžāvētu pulverveida masu kanabiss (hašišu), to sapresējot.

Ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu visi trīs apsūdzētie notiesāti par to, ka 2008.gadā laika periodā no jūlija līdz oktobrim, darbojoties organizētas grupas sastāvā, izdarīja narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu lielās platībās. Ar pirmās instances tiesas spriedumu I.Neretnieks sodīts ar brīvības atņemšanu uz 12 gadiem, A.Melnalksnis un A.Ozols – ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem. Visi ar mantas konfiskāciju.

Ar AT Krimināllietu tiesu palātas spriedumu apsūdzētajiem, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta pirmās daļas 1.punktu,sods nedaudz mīkstināts. I.Neretnieks sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, A.Melnalksnis un A.Ozols – ar brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem. Visi bez mantas konfiskācijas.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv