Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 30.septembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru četri krimināllietā apsūdzētie, bijušie Finanšu policijas pārvaldes darbinieki atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas, proti, par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, viens no apsūdzētajiem atzīts par vainīgu arī pēc Krimināllikuma 319.panta 1.daļas – par valsts amatpersonas bezdarbību. Apsūdzētie, piemērojot Krimināllikuma 49.prim panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, sodīti ar naudas sodu. Diviem apsūdzētajiem naudas sods noteikts 30 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 9600 eiro, vienam 20 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 6400 eiro un vienam - 10 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 3200 eiro. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, atkārtoti iztiesājot lietu, ir pārbaudījusi un novērtējusi visus pierādījumus, kas attiecas uz iztiesāšanas priekšmetu un motivējusi konkrēti izraudzīto sodu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Kasācijas instances tiesa lietu rakstveida procesā izskatīja sakarā ar viena apsūdzētā un cietušās pārstāvja kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; baiba.kataja@at.gov.lv