Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.jūlijā rīcības sēdē nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicēju pieteikums lietā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmuma par tarifu atbilstību atcelšanu. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedums stājies spēkā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.40 atcēla 2008.gada 20.februāra lēmumu Nr.52, ar kuru bija noteikti AS „Latvenergo” elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem, jo AS “Latvenergo” apstiprināja jaunus tarifus. Lēmumā arī norādīts, ka komisija nekonstatē jauno tarifu neatbilstību metodikai „Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem”, kas apstiprināta ar regulatora 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 (turpmāk – Metodika), un ekonomiski pamatotām izmaksām.

Pieteicēji iesniedza pieteikumu tiesā, lūdzot atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.40. Pieteicēju mērķis lietā bija panākt, lai tiktu atzīts, ka jaunie AS “Latvenergo” tarifi neatbilst Metodikas prasībām un to paaugstināšana ir nepamatota. Pieteicēji iebilda arī pret to, ka tarifi diferencēti „starta” un „pamata” tarifā.

Administratīvā apgabaltiesa 2012.gada 25.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.40 par elektroenerģijas tarifiem saistītajiem lietotājiem atcēla ar tā pieņemšanas dienu.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (tagad – Administratīvo lietu departaments) 2013.gada 31.janvārī apgabaltiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Izskatot lietu atkārtoti, ar Administratīvās apgabaltiesas 2014.gada 13.janvāra spriedumu pieteikums noraidīts.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv