Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21.janvārī izskatīja SIA „O.LANA” apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un atbildētājai aizliegts izmantot nosaukumu „RAFAEL” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Apelācijas instances tiesa spriedumu lietā pasludinās 4.februārī plkst. 9.50.

Beļģijas uzņēmumam „Soremartec S.A.” pieder starptautiski reģistrētas preču zīmes „RAFFAELLO” un Eiropas Kopienas vārdiskā preču zīme „RAFFAELLO”, Latvijā spēkā no 2004.gada 1.maija. Minētās preču zīmes reģistrētas attiecībā uz precēm 30.preču klasē, tostarp, uz konditorejas izstrādājumiem.

Prasītājs 2010.gada decembrī cēlis tiesā prasību par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, norādot, ka SIA „O.LANA” ražo un izplata konditorejas izstrādājumu – tortes ar nosaukumu „RAFAEL”. Prasītājs uzskata, ka šāds nosaukums ir sajaucami līdzīgs ar prasītāja reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi „RAFFAELLO” un atbildētājs sajaucami līdzīgo apzīmējumu „RAFAEL” lieto saistībā ar precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas precēm, uz kurām reģistrētas prasītāja preču zīmes. Prasītājs uzskata, ka atbildētājs apzināti izveidojis prasītāja preču zīmēm līdzīgu apzīmējumu, lai patērētājam radītu asociācijas ar prasītāja produktiem, tādējādi veicinot sava produkta noietu. Atbildētāja prasību neatzīst, norādot, ka prasītāja preču zīme „RAFFAELLO” galvenokārt tiek izmantota konfekšu apzīmēšanai, bet atbildētājs apzīmējumu „RAFAEL” lieto toršu apzīmēšanai. Konfektes un tortes, kaut arī konditorejas izstrādājumi, pēc savas būtības ir atšķirīgi izstrādājumi. Bez tam, pretstatītie apzīmējumi gan pēc sava burtiskā, grafiskā, vizuālā un jēdzieniskā sastāva ir absolūti divi dažādi vārdi.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 17.novembrī Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.”prasību apmierināja. Tiesa aizliedza SIA „O.LANA” izmantot nosaukumu „RAFAEL” komercdarbībā saistībā ar konditorejas izstrādājumiem, veikt komercdarbību ar precēm – tortēm ar nosaukumu „RAFAEL”, tai skaitā, pārtraukt šo preču un to iepakojuma ražošanu, izplatīšanu, eksportu, uzglabāšanu un piedāvāšanu šādiem nolūkiem. Tiesa uzlika par pienākumu SIA „O.LANA” pilnībā izņemt no tirdzniecības tortes ar nosaukumu „RAFAEL”. Tāpat tiesa uzlika par pienākumu SIA viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas iznīcināt visus SIA „O.LANA” rīcībā esošos tortes „RAFAEL” iepakojumus un par saviem līdzekļiem publiskot tiesas sprieduma rezolutīvo daļu laikrakstos „Dienas Bizness” un „Бизнес&Балтия”, kā arī savā Interneta mājas lapā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv