Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 27.februārī daļēji apmierināja prasību un par labu prasītājai piedzina EUR 10 000 atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 13.februārī sakarā ar Tieslietu ministrijas apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 14.martā un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

Prasītāja ar prasību tiesā par morālā kaitējuma atlīdzinājumu vērsās pēc tam, kad visās tiesu instancēs tika atzīta par nevainīgu viņai celtajās apsūdzībās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un kukuļņemšanu.

Izskatot prasību par morālā kaitējuma atlīdzinājumu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 20.februārī par labu prasītājai piedzina Ls 30 000 morālā kaitējuma atlīdzību. Pirmās instances tiesa atzina, ka nepamatotā saukšana pie kriminālatbildības personai radījusi garīgas ciešanas un psiholoģiskus pārdzīvojumus. Tiesa atzinusi par pamatotu prasībā norādīto, ka prasītājas veselības stāvokļa pasliktināšanās sakarā ar uztraukumu par aizturēšanu un turpmāko kriminālprocesu, ir pamatots, jo ņemot vērā prasītājai uzstādīto diagnozi, viņas dzīvē notikušais radījis neatgriezeniskas sekas ne tikai viņas veselības stāvoklim, bet radījis arī nopietnu morālo kaitējumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv