• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Par tiesas sēdēm 6. aprīlis, 2016.
Stājas spēkā spriedums, noraidot pieteikumu par vārda un uzvārda atveidošanu ar lietuviešu galotni
Par tiesas sēdēm 1. aprīlis, 2016.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim
Par tiesas sēdēm 1. aprīlis, 2016.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim
Par tiesas sēdēm 1. aprīlis, 2016.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 29.marta līdz 1.aprīlim
Par tiesas sēdēm 31. marts, 2016.
Negroza spriedumu par Veselības ministrijas atteikumu atmaksāt plānveida operācijas izmaksas Vācijā
Par tiesas sēdēm 30. marts, 2016.
Stājas spēkā spriedums, uzliekot pašvaldībai pienākumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, ja persona labprātīgi atteikusies lietot strīdus dzīvokli
Par tiesas sēdēm 24. marts, 2016.
Tiesai no jauna jāvērtē pieteikums par informācijas izsniegšanu saistībā ar tarifu pasažieru pārvadājumiem Rīgā
Par tiesas sēdēm 24. marts, 2016.
Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Par tiesas sēdēm 24. marts, 2016.
Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Par tiesas sēdēm 24. marts, 2016.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 24.martam
Par tiesas sēdēm 22. marts, 2016.
„Latvijas Dzelzceļa” un Valsts ieņēmumu dienesta strīdā aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Par tiesas sēdēm 18. marts, 2016.
Par rīcības sēdes lēmumiem no 14. līdz 18.martam