Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apmierināts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (LG) lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu lietā, kas ierosināta pēc LG pieteikuma par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 10.septembrī pieņemtajiem dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumiem, kas ļauj Latvijas lietotājiem gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem. AT lietu izskatīja sakarā ar SPRK blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu. AT lēmums nav pārsūdzams.

SPRK ar 2015.gada 10.septembra lēmumu apstiprināja AS „Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus, kā arī ar citu lēmumu apstiprināja AS „Latvijas Gāze” Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus. Pieteicēja AS „Latvijas Gāze” vērsās Administratīvajā apgabaltiesā, lūdzot atcelt minētos lēmumus, kā arī piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli – apturēt dabasgāzes pārvaldes sistēmas lietošanas noteikumu 8.5.punkta darbību.

Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 17.novembra lēmumu lūgumu par pagaidu aizsardzību līdzekļa piemērošanu apmierināja. Tiesa apturēja dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 8.5.punkta darbību.

Atceļot apgabaltiesas lēmumu, Augstākā tiesa atzina, ka lūgums par konkrēto noteikumu 8.5.punkta darbības apturēšanu ir noraidāms, jo prasījums par šo noteikumu tiesiskuma pārbaudi nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv