Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 28.septembrī atstāja negrozītu Vidzemes apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apsūdzētais, krimināllietā par autovadītājas nogalināšanu ar stikla lausku 2014.gada septembrī Gulbenes apkaimē, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem un naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu jeb 1800 euro apmērā. Augstākā tiesa atzina, ka Vidzemes apgabaltiesa, lemjot par apsūdzētajam nosakāmo pamatsodu, pareizi piemērojusi judikatūrā un tiesību doktrīnā izteiktās atziņas.Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu spēkā paliek arī tiesas piespriestās kompensācijas par labu cietušajiem – attiecīgi 1000 euroun 28 000 euro, kā arī par labu valstij noteiktā 1600 eurokompensācija. Augstākā tiesa atcēla Vidzemes apgabaltiesas lēmumu un Gulbenes rajona tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam noteikto papildsodu – probācijas uzraudzību, jo likuma sankcija noziedzīgā nodarījuma izdarīšana brīdī šādu papildsodu neparedzēja. Šajā daļā AT kriminālprocesu izbeidza. AT lēmums nav pārsūdzams.

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais 2014.gada 7.septembrī, Madonas pilsētas teritorijā, nobalsoja vieglo automašīnu, lai nokļūtu sev vēlamajā galamērķī. Nobalsotās automašīnas vadītāja jau iepriekš bija vedusi apsūdzēto bez atlīdzības savā automašīnā. Braukšanas laikā jaunais vīrietis lietoja alkoholisko kokteili no stikla pudeles. Autovadītāja pa telefonu informēja savu draudzeni, ka tuvojas Gulbenei. Pēc telefonsarunas jaunietis pret automašīnas durvīm sasita alkohola pudeli, par ko automašīnas vadītāja izteica viņam aizrādījumu un apstājās ceļa malā. Reaģējot uz to, vīrietis kļuva agresīvs un ar pudeles lausku tīši iedūra cietušajai kaklā, pēc kā,pilnībā apzinoties savu rīcību, slepkavības nolūkā, turpināja griezt cietušās kaklu. Pēc sievietes noslepkavošanas apsūdzētais piesavinājās cietušās automašīnu un personiskās lietas. Apsūdzētais ar nozagto automašīnu aizbrauca uz neapdzīvotām mājām, kur paslēpa sievietes līķi un aizdedzināja mašīnu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Gulbenes rajonatiesas 2015.gada 7.jūlijā apsūdzēto atzina par vainīgu tīšā citas personas prettiesiskā nonāvēšanā (slepkavībā). Turklāt pirmās instances tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu svešas kustamas mantas slepenā nolaupīšanā (zādzībā). Tiesa sodīja apsūdzēto ar brīvības atņemšanu uz 20 gadiem, probācijas uzraudzību uz 3 gadiem un naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu apmērā jeb 1800 euro.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv