Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 28.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīts pieteicējas – arodbiedrības „LABA” – pieteikums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmuma atcelšanu, uzliekot pienākumu arodbiedrībai sniegt informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu piketa rīkošanai Rīgas domes priekšsēdētāja atbalstam 2013.gada 3.decembrī. Augstākās tiesas ieskatā, Administratīvā apgabaltiesa pamatoti KNAB informācijas pieprasījumu atzinusi par tiesisku.

Augstākā tiesa atzina par nepamatotu pieteicējas argumentu, ka ar informācijas pieprasījumu arodbiedrība tiktu pakļauta KNAB. Lai arī informācijas pieprasījums uzliek tiesisku pienākumu sniegt informāciju, tomēr arodbiedrības darbības autonomiju no valsts tas nekādā veidā neietekmē. Arodbiedrības neatkarība nenozīmē, ka valstij tiek liegtas tiesības pārbaudīt arodbiedrības vai citu personu darbības atbilstību likumiem. AT spriedums nav pārsūdzams.

KNAB, reaģējot uz iesniegumu saistībā ar Rīgas pilsētas nodokļu maksātāju naudas izmantošanu politisku aktivitāšu finansēšanai, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu lūdza pieteicēju – arodbiedrību „LABA” – sniegt informāciju, vai konkrēts pikets domes priekšsēdētāja atbalstam tika finansēts no tās finanšu līdzekļiem, kā arī nodot birojam visu saistībā ar piketa rīkošanu izrakstīto rēķinu un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteicēja, uzskatot, ka pieprasījums iejaucas arodbiedrību neatkarībā (tostarp attiecībā uz finanšu līdzekļu plūsmu), iesniedza pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, pieteikumu noraidīja. Tiesa secināja, ka likuma „Par arodbiedrībām” 4.pants jātulko kopsakarā ar citām šī likuma normām, un no tām neizriet, ka arodbiedrības varētu nepakļauties valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu izpildei. Savukārt KNAB pieprasījums veikts sakarā ar biroja pārbaudi par valsts amatpersonu darbību un atbilstoši iestādes kompetencei.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv