Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Civillietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs Lietuvas uzņēmuma „Gjensidige Akcine draudimo bendrove” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016. gada 22. novembra spriedumu, ar kuru par labu prasītājam piedzīta 100 000 euro apdrošināšanas atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu saistībā ar sievas un bērna zaudējumu satiksmes negadījumā, kad SIA “Rīgas satiksme” trolejbuss uzbrauca abām gājējām uz gājēju pārejas 2014.gada maijā. (Lieta SKC-23/2019). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv