Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.  

 

Informācija pa atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs Latvijas Kinematogrāfistu savienības un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas prasībā pret AS „Rīgas Kinostudija” par mantisko autortiesību atzīšanu uz LPSR valsts uzņēmumā „Rīgas kinostudija” uzņemtajām 973 filmām, kas tapušas laikā no 1964.gada līdz 1990.gada 4.maijam. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasība noraidīta. (Lieta SKC-69/2017).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv