Augstākās tiesas Civillietu departaments 19.janvārī, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas – sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu prasībā pret bijušo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu  par viņas izteikumiem Saeimas vēlēšanu dienā 2014.gada 4.oktobrī, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 6.septembra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta prasītājas prasība pret Laimdotu Straujumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” (turpmāk arī prasītāja) cēlusi tiesā prasību pret atbildētāju – toreizējo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu (turpmāk arī atbildētāja) ar trešajām personām SIA “LETA” un SIA “TV3 Latvia”, kurā lūgts atzīt par nepatiesu un “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas godu un cieņu aizskarošu 2014.gada 4.oktobrī portālos Diena.lv; TV NET; nra.lv; Apollo; DELFI izplatīto atbildētājas apgalvojumu, ka partijai “Saskaņa” uzvarot 12.Saeimas vēlēšanās, var tikt apdraudēta Latvijas neatkarība un portālā skaties.lv izplatīto atbildētājas apgalvojumu, ka “Saskaņas centra” uzvaras gadījumā var tikt apdraudēta Latvijas neatkarība un video materiālā (pieejams:http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/455445) izplatīto atbildētājas apgalvojumu “es ticu, ka Saskaņas centrs, tomēr neiegūs tik daudz balsu, jo svarīga ir drošība mūsu valstī, un tur nav pārliecības, man personīgi nav pārliecības, par Saskaņas centru un Latvijas neatkarību”. Prasītāja lūgusi tiesu uzlikt pienākumu minēto informāciju atsaukt, atvainoties prasītājai un piedzīt mantisko kompensāciju 1000 euro apmērā par morālo kaitējumu, kas nodarīts, publicējot nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas, kā arī tiesāšanās izdevumus.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 2016.gada 12.septembrī prasību noraidīja. Analizējot atbildētājas intervijas tekstu raidījumā “TV3 ziņas” un tajā paustos izteikumus: “Es ticu, ka “Saskaņa” tomēr neiegūs tik daudz balsu, jo svarīga ir drošība, man pašai nav pārliecības, nav pārliecības par “Saskaņas centru” un Latvijas neatkarību [..]”, tiesa atzina, ka  šis izteikums nav kvalificējams kā ziņa, bet atbildētājas viedoklis jeb komentārs, kas sniegts intervijā, atbildot uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem. Tiesas ieskatā, tiesvedības ietvaros vērtējams tikai raidījumā “TV3 ziņas” atspoguļotais, jo tieši uz minētā materiāla bāzes sagatavotas turpmākās publikācijas interneta portālos, proti, rakstošie žurnālisti informāciju ieguvuši pastarpināti.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv