Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.novembrī prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas SIA „RIMI LATVIA” kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija lēmumā norāda, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un par labu prasītājam piedzīta 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzība par veikalā Liepājā gūto traumu.

Prasītājs ar prasību tiesā vērsās 2016.gada oktobrī, lūdzot piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību 3500 euro. Prasītājs norādījis, ka 2016.gada jūlijā, iepērkoties veikalā “Rimi”, Jaunajā ostmalā Liepājā, viņš guvis kājas traumu (uz kājas uzkritušas ledusskapja vitrīnas durvis), jo SIA „RIMI LATVIA” netika ievērojis pakalpojuma drošumu. Iegūto miesas bojājumu rezultātā, prasītājam vairākas nedēļas bija jāpārvietojas ar ieģipsētu kāju, izmantojot kruķus, līdz ar to ilgstoši zaudējot darba spējas, ciešot būtiskas neērtības un zaudējumus.

Ar Liepājas tiesas 2017.gada 22.marta spriedumu prasība apmierināta daļēji,piedzenot no SIA „RIMI LATVIA” morālo kompensāciju 200 euro apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā 2017.gada 22.jūnijā sakarā ar SIA „RIMI LATVIA” apelācijas sūdzību un prasītāja pretapelācijas sūdzību, Kurzemes apgabaltiesa prasību apmierināja daļēji, piedzenot par labu prasītājam 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzību. Novērtējot lietas apstākļus kopumā un savstarpējā saistībā, tiesa ņēmusi vērā, ka atbildētājs nav tikai lokāls, neliels pakalpojumu sniedzējs, tam ir plašs pakalpojumu sniegšanas tīkls un ir pienākums rūpēties par pakalpojumu drošumu. Tāpat tiesas kolēģija ņēmusi vērā, ka aizskārums saistīts ar kaitējumu veselībai.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv