Ar Senāta 8.decembra rīcības sēdes lēmumu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību pēc VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2021.gada 16.septembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA ,,Sāgas fonds” pretprasība par ieguldījumu Daugavas stadiona ledus hallē atlīdzināšanu, piedzenot nomnieces labā 430 131,01 euro.

Izskatāmajā lietā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru apmierināta VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” prasība par nomas līguma izbeigšanu un SIA ,,Sāgas fonds” izlikšanu no nomātajām telpām - ledus halles un kompresora ēkas, jau iepriekš bija stājies likumīgā spēkā. Starp iznomātāju un nomnieci pastāvēja tikai strīds par nomas priekšmetā veikto ieguldījumu atlīdzināšanu, ko, ceļot pretprasību, pieprasīja SIA ,,Sāgas fonds”.

Senāta lēmums. Lietas Nr.SKC-1315/2021 (C27179413).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv