• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 1. novembris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 13. oktobris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot operas prasību pret TVnet par publicētu viedokļrakstu
Civillietu departamentā 1. oktobris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 15. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par būvniecības līgumā noteiktās ieturējuma naudas atprasījumu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā
Civillietu departamentā 25. augusts, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasībā par goda un cieņas aizskārumu, vēršoties ar nepatiesām ziņām valsts iestādē
Civillietu departamentā 8. jūlijs, 2021.
Senāts: Par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parādu atbild dzīvokļu īpašnieki, kuru patēriņam pakalpojums sniegts, nevis dzīvojamās mājas pārvaldnieks
Civillietu departamentā 6. jūlijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu par laulātajam piederošās daļas abu laulāto kopīgajā nekustamajā īpašumā atsvabināšanu no otra laulātā kreditora piedziņas
Civillietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 21. jūnijs, 2021.
Senāts norāda, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav zemes piespiedu nomas attiecību subjekts un neatbild par dzīvokļu īpašnieku kopības zemes nomas maksas parādu, ja nav to tieši uzņēmies
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 28. maijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta maksātnespējīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Agrario” prasība pret tās biedri
Civillietu departamentā 19. maijs, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasības lietā pret bijušajiem “Parex bankas” valdes locekļiem