• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 22. novembris, 2017.
Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA
Civillietu departamentā 14. novembris, 2017.
Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”
Civillietu departamentā 13. novembris, 2017.
Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu
Civillietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Civillietu departamentā 9. novembris, 2017.
Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu
Civillietu departamentā 6. oktobris, 2017.
Prasības lietu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2017.
Stājas spēkā spriedums pēdējā no prasības lietām par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām
Civillietu departamentā 29. jūnijs, 2017.
Stājas spēkā spriedums prasībā par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām
Civillietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.jūnijam
Civillietu departamentā 19. jūnijs, 2017.
Stājies spēkā spriedums bijušo Parex bankas īpašnieku prasībā pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā
Civillietu departamentā 16. jūnijs, 2017.
Stājies spēkā spriedums Kultūras ministrijas strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu
Civillietu departamentā 15. jūnijs, 2017.
Augstākā tiesa: Valdes loceklis ir personīgi atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja viņš tos nodarījis ar savām darbībām vai ir veicinājis to nodarīšanu