• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 25. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa: darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā zūd prasības tiesības
Civillietu departamentā 26. februāris, 2018.
Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē lieta par iespējamo Dautkom TV reputācijas aizskārumu
Civillietu departamentā 25. janvāris, 2018.
Tiesai no jauna jāvērtē prasība par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksātām prēmijām
Civillietu departamentā 23. janvāris, 2018.
Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību pret bijušo Ministru prezidenti
Civillietu departamentā 19. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim
Civillietu departamentā 29. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama
Civillietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Civillietu departamentā 14. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu
Civillietu departamentā 29. novembris, 2017.
Lietu par taisnīgas atlīdzības noteikšanu par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 24. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim
Civillietu departamentā 22. novembris, 2017.
Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA
Civillietu departamentā 14. novembris, 2017.
Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”