• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 19. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.janvārim
Civillietu departamentā 29. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama
Civillietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Civillietu departamentā 14. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu
Civillietu departamentā 29. novembris, 2017.
Lietu par taisnīgas atlīdzības noteikšanu par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 24. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim
Civillietu departamentā 22. novembris, 2017.
Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA
Civillietu departamentā 14. novembris, 2017.
Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”
Civillietu departamentā 13. novembris, 2017.
Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu
Civillietu departamentā 10. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim
Civillietu departamentā 9. novembris, 2017.
Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu
Civillietu departamentā 6. oktobris, 2017.
Prasības lietu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu nodod jaunai izskatīšanai