• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 6. jūlijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu par laulātajam piederošās daļas abu laulāto kopīgajā nekustamajā īpašumā atsvabināšanu no otra laulātā kreditora piedziņas
Civillietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 21. jūnijs, 2021.
Senāts norāda, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks nav zemes piespiedu nomas attiecību subjekts un neatbild par dzīvokļu īpašnieku kopības zemes nomas maksas parādu, ja nav to tieši uzņēmies
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 28. maijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta maksātnespējīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Agrario” prasība pret tās biedri
Civillietu departamentā 19. maijs, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasības lietā pret bijušajiem “Parex bankas” valdes locekļiem
Civillietu departamentā 17. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē darba uzteikuma tiesiskums, savulaik sodītai personai liedzot veikt darbu bērnu aprūpes vai izglītības iestādē
Civillietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Senāts: dzīvokļu īpašnieku kopība var izslēgt no pārvaldniekam piešķirtā pilnvarojuma apjoma jautājumus, kas saistīti ar līguma slēgšanu par mājai piesaistītā zemesgabala nomu
Civillietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Senāts: Dzīvokļu īpašnieku kopība neatbild par komunālo pakalpojumu maksas parādiem, ja pakalpojumi izmantoti dzīvokļu īpašnieku individuālajam patēriņam
Civillietu departamentā 15. aprīlis, 2021.
Stājas spēkā spriedums, noraidot Baltkrievijas uzņēmuma prasību par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no „LatRosTrans”
Civillietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi