• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 1. oktobris, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 30. septembris, 2020.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē AKKA/LAA un Radio Skonto strīds
Civillietu departamentā 17. septembris, 2020.
Apmierina prokurora protestu un nodod jaunai izskatīšanai lietu par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu konfiskāciju valsts labā
Civillietu departamentā 9. jūlijs, 2020.
Atceļ spriedumu par vairāk nekā 66 miljonu eiro piedziņu no “LatRosTrans”
Civillietu departamentā 7. jūlijs, 2020.
Nepastāvot individuālā gadījuma izvērtēšanas iespējai savulaik sodītai personai veikt darbu bērnu aprūpes vai izglītības iestādēs, aptur tiesvedību lietā un iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2020.
Senāts atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par rīta raidījuma “900 sekundes” formāta atdarināšanu
Civillietu departamentā 1. jūnijs, 2020.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 14. maijs, 2020.
Piedziņas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, vēršot piedziņu uz parādnieka daļu laulāto kopmantā
Civillietu departamentā 12. maijs, 2020.
Ar pretapelācijas sūdzību var pārsūdzēt spriedumu arī daļā, kura nav pārsūdzēta ar apelācijas sūdzību
Civillietu departamentā 7. maijs, 2020.
Senāts norāda uz nepieciešamību izvērtēt dzīvokļu īpašnieku uzkrāto līdzekļu izlietojuma tiesiskumu
Civillietu departamentā 29. aprīlis, 2020.
Senāts: Mobinga ilgums ir jāvērtē kopsakarā ar citām psiholoģiskā terora pazīmēm