• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 28. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Civillietu departamentā 13. maijs, 2019.
Stājas spēkā spriedums par morālā kaitējuma kompensāciju saistībā ar bērna zaudējumu pēc nekvalitatīvas ārstēšanas
Civillietu departamentā 3. maijs, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 16. aprīlis, 2019.
Prasību par zaudējumu atlīdzību saistībā ar stāvvietā novietotas automašīnas sabojāšanu nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 9. aprīlis, 2019.
Senāts: zemes piespiedu nomas gadījumā zemes īpašnieks nav tiesīgs prasīt PVN samaksu no ēkas īpašniekiem papildus likumā noteiktajam zemes nomas maksas maksimālajam apmēram
Civillietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Nepastāvot subjektīvām tiesībām celt prasību, izbeidz tiesvedību pret Europark Latvia daļā par līgumsoda atzīšanu par spēkā neesošu
Civillietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 29. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim
Civillietu departamentā 21. marts, 2019.
Stājas spēka spriedums strīdā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un “Rīgas koncertzāli”
Civillietu departamentā 1. marts, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. februāris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 31. janvāris, 2019.
Tiesa atbilstoši tiesu praksei nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru lietā par ceļu satiksmes negadījumā zaudēto sievu un bērnu