• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 17. decembris, 2019.
Senāta Civillietu departaments atzīst, ka ir pamats noraidīt pretēji labai ticībai tiesā celtu prasību par kopīpašuma izbeigšanu
Civillietu departamentā 12. decembris, 2019.
Senāta Civillietu departaments atzīst dzīvokļu īpašnieku kopību par īpaša veida tiesību subjektu un norāda uz šāda statusa tiesiskajām sekām
Civillietu departamentā 2. decembris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 13. novembris, 2019.
Lietā par Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūvi Senāts nepieņem Ģenerālprokuratūras protestu par lēmumu nodrošināt prasību
Civillietu departamentā 5. novembris, 2019.
Senāts atzīst zvērinātu advokātu atbildību par padomu došanu klientiem
Civillietu departamentā 1. novembris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 2. septembris, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 21. augusts, 2019.
Atbilstoši jaunākajām tiesu prakses tendencēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Senāts darba strīdā norāda uz darba tiesību sasaisti ar privāto dzīvi
Civillietu departamentā 19. augusts, 2019.
Senāts lietu par autoru darbu satelīta apraidi nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 1. augusts, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 18. jūlijs, 2019.
Senāts ar blakus lēmumu vēršas Maksātnespējas kontroles dienestā un Ģenerālprokuratūrā, rosinot veikt pārbaudi divu maksātnespējas procesu norises likumībā un administratoru rīcībā