Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21. aprīlī daļēji apmierināja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. prasību un no atbildētāja piedzina 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzinājumu par preču zīmes IKEA nelikumīgu izmantošanu. Pārējā daļā Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V prasība noraidīta. Proti, prasība noraidīta daļā par prasījumu pārtraukt Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. piederošo fotogrāfiju nelikumīgu izmantošanu; uzlikt par pienākumu atbildētājam dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv un www.facebook.com un https://twitter.com preču attēlus un interjera dizaina attēlus un vārdu IKEA, kā arī turpmāk tos tur neievietot; uzlikt par pienākumu atbildētājam atsaukt reklāmas (arī īsos reklāmas paziņojumus meklētājā www.google.lv), kuros izmantots vārds IKEA saistībā ar mājas lapu www.majlietas.lv, kā arī turpmāk neizmantot preču zīmi IKEA reklāmā; prasītāja intelektuālo tiesību pārkāpuma atkārtotā gadījumā aizliegt sniegt mājas lapas www.majlietas.lv uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus attiecīgajām personām, kas to piedāvā. Tāpat prasība noraidīta daļā par kompensācijas par nodarīto morālo kaitējumu piedziņu 6114,40 euro apmērā kā atbildība par autortiesību pārkāpumu un preču zīmju IKEA nelikumīgu izmantošanu. Motivēts spriedums lietā tiks sagatavots līdz 5.maijam un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentam.

Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu pirmajā instancē, atbildētājam uzlika par pienākumu dzēst no mājas lapas www.majlietas.lv preču zīmi IKEA, kā arī turpmāk to tur neievietot. Pārējā daļā pirmās instances tiesa uzņēmuma Inter IKEA Systems B.V. prasību noraidīja, tostarp daļā par morālā (nemateriālā) kaitējuma piedziņu Ls 5000 apmērā.

AT Civillietu tiesu palāta lietu apelācijas kārtībā skatīja sakarā ar Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv