Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 22.aprīlī rakstveida procesā izskatīja apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu krimināllietā par skolasbiedra nonāvēšanu. Kasācijas instances tiesa nolēma apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājas spēkā spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu slepkavības izdarīšanā pastiprinošos apstākļos, proti, par nepilngadīgā noslepkavošanu. Apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. Ar spēkā stājušos spriedumu no apsūdzētā noteikts piedzīt morālā kaitējuma kompensācijas par labu trim cietušajiem, kopā 109 146,28 EUR.

Augstākā tiesa lēmumā atzinusi apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Augstākās tiesas ieskatā, apelācijas instances tiesa lietu iztiesājusi un pierādījumi ir izvērtēti ievērojot Kriminālprocesa likumā noteiktās prasības. Apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi Kriminālprocesa likuma pārkāpumus, kas norādīti aizstāvja kasācijas sūdzībā un kasācijas sūdzības papildinājumos.

Saskaņā ar apsūdzību slepkavība notikusi naktī uz 2011. gada 18. decembri ap plkst. 4 cietušā ģimenes dzīvesvietā Juglā. Abi jaunieši tobrīd bijuši 16 gadus veci. Apsūdzētā statusā nonākušais jaunietis pie sava drauga bija nolēmis pārnakšņot. Pēkšņi viņš aizgājis uz virtuvi, paņēmis nazi ar 22 centimetrus garu asmeni, atgriezies istabā un bez pamatota iemesla vismaz piecas reizes mērķtiecīgi iedūris savam draugam dzīvībai svarīgos orgānos, liecina apsūdzība. Cietušais no gūtajiem ievainojumiem turpat dzīvoklī nomiris. Pēc tam dūrējs izlēcis pa logu un aizbēdzis.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2014.gada 14.aprīlī atzina apsūdzēto par vainīgu slepkavības pastiprinošos apstākļos izdarīšanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem bez mantas konfiskācijas, ar policijas kontroli uz vienu gadu. Pirmās instances tiesa noteica, ka apcietinājums apsūdzētajam piemērojams pēc sprieduma stāšanās spēkā. Tiesa nosprieda piedzīt no apsūdzētā par labu trim cietušajiem kopā 110 000 EUR morālā kaitējuma kompensāciju.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa pērn 30.septembrī arī atzina apsūdzēto par vainīgu slepkavības izdarīšanā pastiprinošos apstākļos un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz vienu gadu. Apelācijas instances tiesa atzina, ka nav guvis apstiprinājumu apsūdzībā norādītais, konkrēti tas, ka, īstenojot savu noziedzīgo nodomu – nonāvēt cietušo, apsūdzētais aizgāja uz virtuvi un paņēma tur nazi, atgriezās istabā, ar paņemto nazi. Rīgas apgabaltiesa negrozīja pirmās instances tiesas noteikto kompensāciju diviem no cietušajiem – vienam 50 000 EUR apmērā, un otram 10 000 EUR apmērā. Savukārt par labu vienai no cietušajiem tiesa noteica 49 146,28 EUR kompensāciju, ņemot vērā Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas izmaksāto kompensāciju 853,72 EUR.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv