Senāta Krimināllietu departaments 30.augustā, izskatot Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora Monvīda Zelča kasācijas protestu tā dēvētajā digitālās televīzijas krimināllietā atsevišķā lietvedībā izdalītajā kriminālprocesā pret vienu apsūdzēto, nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 23.decembra spriedumu pilnībā. Senāts lēmumā norāda uz diviem apstākļiem, kurus apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, tāpēc lietu nodod jaunai izskatīšanai.

Senāts lēmumā sniedzis vērtējumu uz prokurora protestā izvirzītajiem jautājumiem, proti, par kriminālprocesa sadalīšanu apelācijas instances tiesā un tās nolēmuma atbilstību Kriminālprocesa likumā noteiktajam. Tāpat Senāts vērtējis predikatīvā noziedzīgā nodarījuma pabeigtības ietekmi uz Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšanu.

Senāts konstatējis, ka apelācijas instances tiesa, izdalot kriminālprocesu pret vienu apsūdzēto personu, ir radījusi situāciju, kad Kriminālprocesa likuma 1.pantā norādītais krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums faktiski nav panākams, neņemot vērā kriminālprocesa, no kura konkrētais kriminālprocess izdalīts, iztiesāšanas rezultātu. Senāts norādījis, ka, pamatojot attaisnojoša sprieduma taisīšanu ar pamatkriminālprocesā pieņemtā nolēmumā, kurš nav stājies spēkā, secināto, apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu.

Tāpat Senāts piekritis kasācijas protestā norādītajam, ka, lemjot jautājumu par Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva esību vai neesību, nav nozīmes tam, vai predikatīvais noziedzīgais nodarījums, tur, kur to nepieciešams konstatēt, ir vai nav pabeigts.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKK-267/2022; 13501000121

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv