Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 22.maijā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par personas nosacītu notiesāšanu par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un atceltajā daļā nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 55.panta pirmo daļu, jo nav ievērojusi šajā tiesību normā ietverto nosacījumu, ka, lemjot par vainīgā nosacītu notiesāšanu, jāņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums. Krimināllikuma 55.panta pirmajā daļā uzskaitīto apstākļu vērtējums ir saistāms ar Krimināllikuma 35. un 46.panta nosacījumu ievērošanu. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar prokurora kasācijas protestu un abu cietušo kasācijas sūdzībām.  

Noziedzīgie nodarījumi izdarīti 2010.gada decembrī Rīgā. Atrodoties tirdzniecības namā „Nīcgale” un būdams alkohola reibuma stāvoklī, apsūdzētais, dodoties uz tirdzniecības nama izeju, bez redzama iemesla vārdiski aizskāra tirdzniecības nama apmeklētāju. Kad tirdzniecības nama apsargs, izpildot savus profesionālos apsarga pienākumus, aizrādīja apsūdzētajam un palūdza atstāt tirdzniecības nama telpas, apsūdzētais dusmās par aizrādījumu, vairākkārt tīši iesita cietušajam, nodarot vidēja smaguma miesas bojājumus. Tajā pašā dienā apsūdzētais turpināja lietot alkoholiskos dzērienus ar saviem paziņām kādā dzīvoklī un, to pametot, uzbruka vienam no kompānijas un ar līdzpaņemto nazi iegrieza cietušajam kaklā.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus profesionālos pienākumus, kā arī par slepkavības mēģinājumu. Pirmās instances tiesa noteica apsūdzētajam galīgo sodu brīvības atņemšanu uz 6 gadiem un policijas kontroli uz 3 gadiem. No apsūdzētā cietušo labā piedzītas morālā kaitējuma kompensācijas – attiecīgi 3000 euro un 5000 euro.

Rīgas apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajam noteikto sodu un morālā kaitējuma kompensāciju piedziņu cietušo labā. Apelācijas instances tiesa par iepriekšminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētajam noteica sodu, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1. un 2.punktu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem. No apsūdzētā cietušo labā piedzītas morālā kaitējuma kompensācijas – attiecīgi 2900 euro un 4 850 euro.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv