Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.oktobrī atstāja negrozītu Latgales apgabaltiesas spriedumu krimināllietā, kurā par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu apsūdzēts SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ārsts. Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar apsūdzētā aizstāves kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu. Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu uz 2 gadiem. Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka nepiekrīt apsūdzētā aizstāves kasācijas sūdzībā minētajiem argumentiem un atzīst, ka apsūdzētais savus profesionālos pienākumus pildīja nepienācīgi un pienākumu nepienācīga pildīšana var izpausties arī tādā veidā, ka šie pienākumi netiek izpildīti savlaicīgi. Augstākā tiesa norāda, ka noziedzīgā nodarījuma aprakstā ir norādīti tie profesionālie pienākumi, kuri bija jāpilda apsūdzētajam atbilstoši amata aprakstam.

Apsūdzētajam apsūdzība tika celta par to, ka viņš, būdams bērnu ķirurgs, pieļāva ārstniecības profesionālo pienākumu nepildīšanu un to nolaidīgu pildīšanu, kas bija par iemeslu 12 gadus veca zēna nāvei SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2010.gada augustā.

Ar Daugavpils tiesas 2016.gada 1.marta spriedumu apsūdzētais tika atzīts par nevainīgu un attaisnots par  noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas. 

Latgales apgabaltiesa 2017.gada 6.martā, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā sakarā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora apelācijas protestu un cietušā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā. Apelācijas instances tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas un apsūdzēto sodīja ar brīvības atņemšanas sodu uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzēto ar brīvības atņemšanas sodu notiesāja nosacīti,  nosakot pārbaudes laiku uz 2 gadiem.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv