Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 18.maijā atstāja negrozītu Latgeles apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas, tas ir, par nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu lielā apmērā un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām un valsts labā piedzīta kompensācija 81 529,87 euro apmērā. Pārbaudot Latgales apgabaltiesas 2016.gada 3.novembra sprieduma tiesiskumu prokurora kasācijas protestā izteikto prasību apjomā un ietvaros atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta prasībām, Augstākā tiesa konstatēja, ka protestā ietvertā norāde uz Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā paredzēto Krimināllikuma pārkāpumu ir nepamatota. Prokurors nav apstrīdējis apelācijas instances tiesas konstatētos noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus. Savukārt lūgumu kvalificēt šīs faktiskās darbības pēc Krimināllikuma 191.panta trešās daļas prokurors ir argumentējis ar apstākļiem, kas nav atzīti par pierādītiem apelācijas instances tiesā.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014.gada 20.oktobrī Daugavpils novada, Līksnas pagastā, kad apsūdzētais braucot automašīnā ar piekabi uz Rīgas pusi, minētajā piekabē pārvadāja tabakas izstrādājumus - 640 000 cigarešu četru veidu cigarešu paciņās, kuras nebija marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Ar Daugavpils tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 191.panta trešās daļas, tas ir, par muitošanai pakļautās preces pārvadāšanu muitas teritorijā lielā apmērā bez muitas iestāžu atļaujas. Pirmās instances tiesa sodu apsūdzētajam noteica nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt komercdarbību, kas saistīta ar muitošanai pakļauto preču pārvadājumiem, uz trīs gadiem.Tāpat tiesa piedzina no apsūdzētā valsts labā mantiskā kaitējuma kompensāciju 81 529,87 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu par Krimināllikuma 191.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas, tas ir, par nelikumīgu tabakas izstrādājumus pārvadāšanu lielā apmērā. 

Par apelācijas instances tiesas spriedumu Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors iesniedza kasācijas protestu, lūdzot atcelt Latgales apgabaltiesas 2016.gada 3.novembra spriedumu daļā par apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas. Prokurora ieskatā, apelācijas instances tiesa nepamatoti kvalificējusi apsūdzētā noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas un tādējādi pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā norādīto Krimināllikuma pārkāpumu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv