Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 29.augustā atstāja negrozītu Latgales apgabaltiesas lēmumu krimināllietā par naudas piesavināšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar prokurora kasācijas protestu un vienas apsūdzētās kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Ar Latgales apgabaltiesas 2017.gada 11.janvāra lēmumu atstāts negrozīts Rēzeknes tiesas spriedums un grāmatvede atzīta par vainīgu apsūdzībā par piesavināšanos un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Apsūdzētā sodīta ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt grāmatveža amatu valsts vai pašvaldības iestādēs uz trīs gadiem. No apsūdzētās par labu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai piedzīta 78189,77 euro kompensācija par mantiskajiem zaudējumiem. Otra apsūdzētā lietā atzīta par vainīgu apsūdzībā par piesavināšanos un sodīta ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Solidāri no abām apsūdzētajām vēl piedzīta arī 37591,70 euro kompensācija skolas labā par mantiskiem zaudējumiem.

Apsūdzībā norādīts, ka laika posmā no 2009.gada marta līdz 2011.gada jūnijam, skolas grāmatvede, izmantojot internetbankas pakalpojumus, no vidusskolas norēķinu kontiem uz otras apsūdzētās – skolotājas metodiķes – privātajiem norēķinu kontiem pārskaitīja vairāk nekā 26 454 latus. Pārskaitīto naudu abas personas izlietoja savām vajadzībām. Apsūdzībā par otro noziegumu grāmatvede no vidusskolas piesavinājās vairāk nekā 55 116 latus, kurus iztērēja privātiem pirkumiem un aizdevumu segšanai. Apsūdzības ieskatā grāmatvede sagrozīja vidusskolas grāmatvedības uzskaites datus un kārtoja grāmatvedību tā, lai grāmatvedībā nebūtu atspoguļoti visi saimnieciskie darījumi un naudas līdzekļu izdevumi.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv