Augstākā tiesa 28.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 21.jūnija lēmumu Baložos izdarītā slepkavības lietā. Augstākā tiesa prokurores kasācijas protestu, kā arī apsūdzētās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzību noraidīja.

Kasācijas protestā izteikts lūgums atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu daļā par apsūdzētajai noteikto sodu un atceltajā daļā nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.Prokurores ieskatā, apelācijas instances tiesai, konstatējot jaunu atbildību pastiprinošo apstākli, vajadzēja noteikt apsūdzētajai bargāku sodu – mūža ieslodzījumu.

Apsūdzētā un viņas aizstāvis kasācijas sūdzībā lūdza atcelt Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 21.jūnija lēmumu pilnībā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pēc kasācijas sūdzības autoru domām, izskatāmajā lietā nav konstatēti tieši pierādījumi apsūdzētās vainai, noziegums nav izmeklēts un pastāv būtiskas šaubas par nozieguma izdarīšanas faktiskajiem apstākļiem un vainīgajām personām.

Izskatot lietu kasācijas instancē, Augstākā tiesa atzinusi, ka apelācijas instances tiesa ir iztiesājusi lietu atbilstoši Kriminālprocesa likuma normu prasībām un nav pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumus un Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus, savukārt kasācijas protestā un kasācijas sūdzībā ietvertās norādes uz Krimināllikuma pārkāpumiem un Kriminālprocesa likuma būtiskiem pārkāpumiem nav pamatotas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 118.panta 2.punkta par to, ka izdarīja slepkavību pastiprinošos apstākļos un sevišķi pastiprinošos apstākļos, tas ir, noslepkavoja divas personas, kuras vainīgajam apzinoties atradās bezpalīdzības stāvoklī (noslepkavoja savus divus mazgadīgus bērnus). Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014.gada oktobrī Baložos. Par šo noziedzīgo nodarījumu sods apsūdzētajai noteikts brīvības atņemšana uz 20 gadiem un policijas kontrole uz 3 gadiem.