Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros aprīlī pievienoti trīs Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēzes:
1. Izlīgums pēc būtības ir personu panākta savstarpēja vienošanās, un, izvērtējot tā sekas, procesā iesaistītajām personām ir tiesības, nevis pienākums to slēgt. Persona, neatzīstot savu vainu noziedzīgajā nodarījumā, izmanto savas tiesības neslēgt izlīgumu.

2. Apstāklis, ka persona, kura cietsirdīgi vai vardarbīgi apgājusies ar savu nepilngadīgo bērnu, nedzīvo kopā ar viņu, neietekmē cietušā materiālo vai citādu atkarību no šīs personas Krimināllikuma 174.panta izpratnē.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)