Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros aprīlī pievienots viens Krimināllietu departamenta nolēmums (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzi

 

Tēze:
Ja dienesta stāvoklis izmantots tikai, lai veiktu svešas mantas nolaupīšanu, tās realizēšanai neveicot nekādas ar valsts amatpersonas statusu saistītas darbības pretēji dienesta interesēm, noziedzīgais nodarījums kvalificējams tikai kā mantas nolaupīšana.