Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 30.novembrī, krimināllietā par nelikumīgām darbībām ar kriminālprocesa materiāliem, atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu abos apsūdzības pantos un galīgais sods viņam noteikts piespiedu darbs uz 120 stundām. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar apsūdzētā un viņa aizstāves iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Bijušajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) izmeklētājam sākotnēji apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 307.panta par nelikumīgām darbībām ar krimināllietas materiāliem un pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Vēlāk apsūdzība pēc Krimināllikuma 318.panta 1.daļas pārkvalificēta uz Krimināllikuma 317.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, proti, ka apsūdzētais, būdams valsts amatpersona, izdarījis tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, radot ar šīm darbībām būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas interesēm.

Apsūdzībā norādīts, ka 2012.gadā no februāra līdz aprīļa mēnesim, apsūdzētais, būdams valsts amatpersona – KNAB Izmeklēšanas nodaļas izmeklētājs –, bet nebūdams procesa virzītājs kriminālprocesā un konkrētā kriminālprocesa izmeklēšanas grupas dalībnieks, izmantojot viņa lietošanā nodoto dienesta datortehniku, nolaupīja un pārkopēja kriminālprocesa materiālus – 2 CD matricas ar tajās ierakstītiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā operatīvās darbības rezultātā iegūtajiem ierakstiem, ko nodeva trešajai personai publicēšanai interneta portālā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv