Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.februārī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 15.novembra lēmumu krimināllietā par 2011.gadā Ādažu poligonā notikušu sprādzienu, kad apsūdzētais savā mugursomā bija ievietojis tur atrastu nesprāgušu granātu. Apelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata krimināllieta daļā par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 131.panta, proti, par miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības; daļā par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu; daļā par 139222,53 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai un daļā par 1653,23 euro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Bruņotajiem spēkiem. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu nonāvēšanā aiz neuzmanības un sprāgstvielu nelikumīgā glabāšanā, lēmums atstāts negrozīts.

Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4.punktā noteikto, ka personas, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā. Ievērojot to, ka apsūdzētais Krimināllikuma 131.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu ir izdarījis līdz 2013.gada 1.aprīlim (noziegums izdarīts 2011.gada 23.oktobrī), atbilstoši pārejas noteikumu 4.punktam viņam maksimālais soda laiks nedrīkstēja pārsniegt trīs mēnešus īslaicīgu brīvības atņemšanu.

Augstākā tiesa lēmumā arī norāda, ka apelācijas instances tiesas lēmums daļā par kompensāciju piedziņu nav pamatots ar materiālo tiesību normām. Lēmumu par kompensāciju piedziņu tiesa pamatojusi tikai ar vispārīgu konstatējumu.

Ar Rīgas rajona tiesas spriedumu apsūdzētais tika atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 123.panta otrās daļas, 131.panta un 233.panta otrās daļas par to, ka viņš, rīkojoties ar sprāgstošām vielām, izdarīja prettiesisku  vienas personas nonāvēšanu aiz neuzmanības, kā arī nodarīja divām personām smagus, bet četrām personām – vidēji smagus miesas bojājumus aiz neuzmanības, tas ir, apsūdzētais, neievērojot vispārējās drošības noteikumus darbam ar spridzināšanas ietaisēm, Ādažu poligonā atrada izšautu, bet nesprāgušu sķembu granātu un ievietoja to savā personiskajā mugursomā. Vēlāk granāta sprāga. Turklāt apsūdzētais atzīts par vainīgu arī par to, ka viņš iegādājās un glabāja šaujamieročus, šaujamieroču munīciju, spridzināšanas ietaises un sprāgstvielas bez attiecīgas atļaujas. Apsūdzētajam galīgais sods, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, tika noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv