Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – prokurora kasācijas protests – par apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Senāta Krimināllietu departaments 14.februārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas lēmumu kasācijas sūdzību iesnieguši abu apsūdzēto aizstāvji.

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais, izmantojot apstākli, ka 2009.gada 6.jūnijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas, vienojās ar otru apsūdzēto par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīga nodarījuma, par kuru kriminālatbildība paredzēta  Krimināllikuma 183.panta otrajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam), izdarīšanu, proti, par izspiešanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Par minēto noziedzīgo nodarījumu katram apsūdzētajam noteikts sods, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 3.punktu, proti, naudas sods 100 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgas jeb 38 000 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 183.panta otrās daļas (SKK-33/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv