Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan sūdzības, gan protesti.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Krimināllietu departaments 14.decembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši viens apsūdzētais un viena apsūdzētā aizstāvis, prokurors iesniedzis kasācijas protestu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par Krimināllikuma 138.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par nolaidīgu ārstniecības personas profesionālo pienākumu pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgo neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Sods apsūdzētajiem noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, vienam – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 3 mēnešiem, otram – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 6 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu, apsūdzēto aizstāves un cietušo pārstāves apelācijas sūdzībām pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu un procesuālo izdevumu piedziņu.Sods apsūdzētajiem noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 3.punktu, naudas sods 100 minimālās mēnešalgas, proti, 38 000 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas un viņiem noteikto sodu (SKK-640/2017).

 

  1. Krimināllietu departaments 14.decembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši četru apsūdzēto aizstāvji.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem vairākos noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļņemšanu, kukuļa piesavināšanos un kukuļošanas starpniecību. Sods apsūdzētajiem noteikts – naudas sods vairāku minimālo mēnešalgu apmērā.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzēto un viņu aistāvju apelācijas sūdzībām pirmās instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par amatpersonas statusu, kukuļošanas priekšmetu un fakta legālo prezumciju (SKK-558/2017).

 


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv