Augstākās tiesas Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar prokurora iesniegtu kasācijas protestu un apsūdzētā un aizstāvja iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā izskatīs pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Krimināllietu departaments Krimināllietu departaments 14.jūnijā tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesnieguši viens apsūdzētais un viena apsūdzētā aizstāvis, prokurors iesniedzis kasācijas protestu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par Krimināllikuma 138.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par nolaidīgu ārstniecības personas profesionālo pienākumu pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgo neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Sods apsūdzētajiem noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, vienam – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 3 mēnešiem, otram – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 6 mēnešiem. 

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu, apsūdzēto aizstāves un cietušo pārstāves apelācijas sūdzībām pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu un procesuālo izdevumu piedziņu.  Sods apsūdzētajiem noteikts, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 3.punktu, naudas sods 100 minimālās mēnešalgas, proti, 38 000 euro katram.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas un viņiem noteikto sodu.  (Lieta Nr. SKK-15/2018). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv