Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs lietās saņemti protesti vai pieteikumi par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments13.jūnijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur protestu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas  spriedumu, Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, iesniedzis LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors. Prokurors protestu iesniedzis, jo lietā, kur spriedums stājies likumīgā spēkā, pieļauti būtiski Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumi.

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas spriedumu krimināllieta iztiesāta apsūdzētās  prombūtnē (in absentia) apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas, tas ir, par neatļautu narkotisko vielu iegādāšanos un glabāšanu bez realizācijas nolūka. Galīgais sods pēc spriedumu kopības apsūdzētajai noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem, ar policijas kontroli uz 2 gadiem.

Lietā aktualizēts kriminālprocesuāls jautājums par tiesas tiesībām izskatīt lietu apsūdzētā prombūtnē (SKK- J-444/2017). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv