Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 14.martā rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kurā par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis viena apsūdzētā aizstāvis un prokurors iesniedzis kasācijas protestu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un divi apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 177.panta trešās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā (pirmo reizi) saistībā ar apelācijas protestu un viena apsūdzētā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, daļā par viena apsūdzētā atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, daļā par divu apsūdzēto atzīšanu par nevainīgiem un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 177.panta trešās daļas un daļā par kaitējuma kompensācijas piedziņu.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sods apsūdzētajam noteikts naudas sods 20 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 6400 euro. Apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 1 gadu Galīgais sods apsūdzētajam noteikts brīvības atņemšana uz 1 gadu un naudasa sods 20 minimālo mēnešalgu apmērā, proti 6400 euro. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sods apsūdzētajam noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu. Divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 177.panta trešajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu sods apsūdzētajiem noteikts naudas sods 5 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 1600 euro. Valsts labā no apsūdzētajiem solidāri piedzīta kaitējuma kompensācija 163 394,37 euro apmērā.

Kasācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu kasācijas kārtībā (pirmo reizi) saistībā ar divu apsūdzēto kasācijas sūdzībām apelācijas instances tiesas spriedumu atcēlusi pilnībā un lietu nosūtījusi jaunai izskatīšanai apelācijas instnces tiesā.

Apelācijas instances tiesa iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā (otro reizi) saistībā ar apelācijas protestu un viena apsūdzētā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par viena apsūdzētā atzītšanu par nevainīgu un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un divu apsūdzēto atzīšanu par nevainīgiem un attaisnošanu pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas un 177.panta trešās daļas.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais atzīts par vainīgu  Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tas ir, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu, sods apsūdzētajam noteikts naudas sods 7 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 2660 euro. Apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas. Divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 20.pantā un 218.panta otrajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tas ir, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas atbalstīšanu, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, piemērojot Krimināllikuma 49.1panta pirmās daļas 1.punktu sods apsūdzētajiem noteikts naudas sods 5 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 1900 euro.

Valsts labā no apsūdzētajiem solidāri piedzīta kaitējuma kompensācija 163 394,37 euro apmērā.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto noziedzīgo darbību kvalifikāciju. (Lieta SKK-94/2018).