Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Aizsardzības ministrija, Konkurences padome un Valsts ieņēmumu dienests.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar apsūdzētās aizstāvja sūdzību par drošības līdzekļa maiņu. Rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzība un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 Informācija pa atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 16.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas un 2531.panta pirmās daļas par to, ka viņa,  neatļauti iegādājās un glabāja psihotropo vielu bez nolūka to realizēt. Turklāt apsūdzētā atzīta par vainīgu arī par to, ka viņa neatļauti realizēja psihotropo vielu. Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētajai galīgais sods pēc noziedzīgu nodarījumu kopības noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētās apelācijas sūdzību un Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajai noteikto sodu. Apelācijas instances tiesa apsūdzētajai galīgo sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības noteica, piemērojot Krimināllikuma 55.panta nosacījumu, nosacītu brīvības atņemšanu ar pārbaudes laiku uz 4 gadiem. 

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajai noteikto sodu. (Lieta SKK-74/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv