Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 16.novembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniegusi Rēzeknes prokuratūras prokurore.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas un 312.panta, par to, ka viņš, atrodoties alkohola ietekmē, vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas), kā arī izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.Galīgai sods apsūdzētajam noteikts piespiedu darbs uz 350 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem un 7 mēnešiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Rēzeknes prokuratūras prokurores apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par iespēju pie Krimināllikuma 312.panta kā atbildību pastiprinošu atzīt Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā norādīto apstākli – recidīvu.  (SKK-623/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396

e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv