Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 16.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Latgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši viens apsūdzētais un otra apsūdzētā aizstāvis, prokurors iesniedzis kasācijas protestu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 319.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņi būdami valsts amatpersonas, tīši neizdarīja darbības, kuras pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai radīts būtisks kaitējums, ja tas izraisījis smagas sekas. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajiem sods noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem un aizliegums ieņemt amatus Valsts robežsardzē uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu ar brīvības atņemšanas sodu apsūdzētie notiesāti nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar viena apsūdzētā un otra apsūdzētā aizstāvja apelācijas sūdzībām, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem  un sodīšanu pēc Krimināllikuma 319.panta otrās daļas. Apelācijas instances tiesa apsūdzētos atzinusi par vainīgiem Krimināllikuma 319.panta pirmajā daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņi būdami valsts amatpersonas, neizdarīja darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai radīts būtisks kaitējums. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajiem sods noteikts piespiedu darbs uz 100 stundām.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju (Lieta SKK-240/2018).