Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 16.oktobrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniegusi apsūdzētā aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par  noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas. Apsūdzētajam apsūdzība tika celta par to, ka viņš, būdams bērnu ķirurgs, pieļāva ārstniecības profesionālo pienākumu nepildīšanu un to nolaidīgu pildīšanu, kas bija par iemeslu cietušā nāvei. 

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora apelācijas protestu un cietušā apelācijas sūdzību pirmās instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā. Apelācijas instances tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 138.panta otrās daļas un apsūdzēto sodīja ar brīvības atņemšanas sodu uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzēto ar brīvības atņemšanas sodu notiesāja nosacīti  nosakot pārbaudes laiku uz 2 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu Krimināllikuma 138.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. (Lieta SKK-520/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 17.oktobrī rakstveida procesā atkārtoti skatīs krimināllietu, kur kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu iesniegusi apsūdzētā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 20.panta otrās daļas un 117.panta 9.punkta par to, ka viņa organizēja slepkavību pastiprinošos apstākļos – mantkārīgā nolūkā.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētās aizstāvja apelācijas sūdzību, 1. instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajai noteikto sodu pēc Krimināllikuma 20.panta otrās daļas un 117.panta 9.punkta, sodu noteica, piemērojot Krimināllikuma 49.1pantu, brīvības atņemšanu uz 9 gadiem, ar policijas kontroli uz 1 gadu. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētās vainīgumu viņai inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju.  (Lieta SKK-500/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv