Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās iesniegtas gan sūdzības, gan protesti. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā aizstāvja sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atstāt apelācijas sūdzību bez izskatīšanas.

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Krimināllietu departaments 19.aprīlī rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas lēmumu iesniegusi apsūdzētās aizstāve.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas par to, ka viņa vadot transportlīdzekli, pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā izraisīja cilvēka nāvi. Apsūdzētā notiesāta nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Piedzīta no apsūdzētās cietušās labā kaitējuma kompensācija 5000 euro.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētās un viņas aizstāves apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Lietā aktualizēti dažādi krimināltiesiski un kriminālprocesuāli jautājumi, tai skaitā, par kaitējuma kompensācijas apmēru.