Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā – piecas lietas. Viena lietā saņemta apsūdzētā iesniegta kasācijas sūdzība, trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan sūdzība, gan prokurora protests. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu, atstājot apelācijas sūdzību bez izskatīšanas.  

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāts 2020.gada 21.janvārī mutvārdu procesā skatīs krimināllietu, kur par Latgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais.

Pirmstiesas kriminālprocesā apsūdzētajam celta apsūdzība par to, ka viņš, būdams transportlīdzekļa vadītājs, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā nodarīja cietušajam vidēja smaguma miesas bojājumus.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu Krimināllikuma 260.panta pirmajā prim daļā un attaisnots. Pieteikums par nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu atstāts bez izskatīšanas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu un cietušā apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 260.panta pirmajā prim daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar naudas sodu 5 minimālajām mēnešalgām, tas ir, 2150 euro. No apsūdzētā cietušā labā piedzīta kaitējuma kompensācija par morālo aizskārumu un fiziskām ciešanām 2073,11 euro. No apsūdzētā cietušā labā piedzīta kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu 944,00 euro.

Lietā aktualizēts jautājums par kaitējuma kompensāciju autoavāriju lietās. (Lieta SKK-1/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv